Chris Bosh
Chris Bosh e1.jpgg
Chris Bosh
teked a cesyun
nalecuhan mihcan /bulad /demiad /nalecuhanan 1984 a mihcan 3 a bulad 24 a demiad/ Dallas, Texas
kawaw NBA sakawaway mimaliay
puenengan nu kakitizaan tabakiay ayaway mimaliay, tebanay mimaliay
talakaw/baeket 211 kungfen/ 107 kungcin
bacu 1
pahezek tabakiay a cacudadan Georgia Tech (2002–2003)
mapili’ay a mihcan/silsil 2003/saka 1 ku uwac/silsil 4
mapili’ay a mali-putiput Toronto Raptors
uzumaay a napatahkal saca nazipa’an
NBA satabakiay sakacacayay kawlah (2012, 2013)

NBA kanamuhay mimaliay a sikadademec (2006–2016)

NBA mihcaan sakatusa putiput mimaliay (2007)

laheci nu nikauzip
Toronto Raptors (2003–2010)

Miami Heat (2010–2017)

pahanhanan tu kawaw

nalecuh i Dallas, Texas, nanu syubay kanas-mali miunduay nu Amilika NBA nisakaput, pahanhanan tu kawaw ayza. Chris Bosh i 2003 a mihcan NBA sapapili’ mimaliay a kawaw, saka 1 ku uwac atu silsil 4, namapili’ tu nu Toronto Raptors putiput. nalecuhan niza i 3 a bulad 24 a demiad, 1984 a mihcaan, Chris Bosh, miunduay.

u etul niza ku tatama. u lumeniay a tademaw ciniza. u talakaway a tademaw ciniza, izaw 211 kungfeng atu 107 kungcin ciniza. napahezek ciniza nay tabakiay a cacudadan. kya cacudadan sa ku Georgia Tech. napahezek ciniza nay 2003 a mihcaan.

ayza sa u mimaliay a puenengan nu kakitizaan ku tabakiay ayaway mimaliay, tebanay mimaliay

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan

mikawaway-kalumyiti