u Ecuador (厄瓜多) sa ilabu nu Congnanmeico, itiza i 2 00 S, 77 30 W u ahebal nu lala’ mapulung sa 283,561 sq km u ahebal nu lalaay sa 276,841 sq km, u ahebal nu nanumay sa 6,720 sq km hamin nu tademaw sa 16,080,778. kakalukan umah sa 29.70%, kilakilangan umah sa 38.90%, zumaay henay umah sa 31.40%

Flag of Ecuador.svg
u hata nu Ecuador

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Quito.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 10 bulad 8 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Rafael Correa, micakat a demiad sa i 2007 a mihca 1 bulad 15 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti