u Iran (伊朗) sa ilabu nu Yaco, itiza i 32 00 N, 53 00 E

Flag of Iran.svg
u hata nu Iran

u ahebal nu lala’ mapulung sa 1,648,195 sq km

u ahebal nu lalaay sa 1,531,595 sq km, u ahebal nu nanumay sa 116,600 sq km

hamin nu tademaw sa 82,801,633.

kakalukan umah sa 30.10%, kilakilangan umah sa 6.80%, zumaay henay umah sa 63.10%

caay kau cabayay a kanatal nu Taywan.

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Tehran.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 1 bulad 4 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Hassan Rouhani, micakat a demiad sa i 2013 a mihca 8 bulad 4 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti