Juan Orlando Hernández

Juan Orlando Hernández, May 2015.jpg
Juan Orlando Hernández, 2015


Juan Orlando Hernándezmikawaway-kalumyiti

10 bulad 28 demiad, Juan Orlando Hernández, u misingkiway. 1968 a mihca nalecuhan

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Honduras ayza sa ci Juan Orlando Hernández, micakat a demiad sa i 2014 a mihca 1 bulad 27 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti