Karo-tatama a ngangan nu Pangcah

Amis postcard
Amis in Taiwan

ngangan nu tatamamikawaway-kalumyiti

Karo

u siwkay nu nganganmikawaway-kalumyiti

tina ngangan sa, u tatama a ngangan nu Pangcah a cidekay.

yadah ku ngangan nu Pangcah. namakay Yunminhuy a nangan sa, tatama 77, tatayna 77. namakay Ranchanruy sa, tatama 6261, tatayna 5181, ngasaw 417. namakay Lipunan sa, tatama 7290, tatayna 5914. namakay Chengzhi Tabakiay Cacudadan sa, tatama 305, tatayna 150, petun 44.

tina ngangan sa namakay i Chengzhi Tabakiay Cacudadan a lacul.

u tademaw a nikayadah sa mangasiw 207715 (2017.9).

pulung nikayadah nu yancumin a tademaw sa mangasiw 557355 (2017.9)

u angangan nu nganganmikawaway-kalumyiti

tina ngangan namakay cuwaay sa, cay katineng tu, cay kabana' tu.

kakuniza nu nganganmikawaway-kalumyiti

ngasaw tatama tatayna
氏族
v

u canan a cidekaymikawaway-kalumyiti

Sakizaya Pangcah Tayan Paywan Rukay Yuwatan Cou Puyuma Saysit Taluku Sejek Kabalan Saw Tau/Yami Kanakanabu Laaluwa zuma
撒奇萊雅 阿美 泰雅 排灣 魯凱 布農 卑南 賽夏 太魯閣 賽德克 噶瑪蘭 雅美 卡那卡那富 拉阿魯哇 其他
v

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinenganmikawaway-kalumyiti

 
Formosan