Letsie III

Letsie III.jpg
Letsie III
Flag of Lesotho.svg
u hata nu Lesotho

7 bulad 17 demiad, Letsie III, u misingkiway. 1963 a mihca nalecuhan)

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Lesotho ayza sa ci Letsie III, micakat a demiad sa i 1996 a mihca 2 bulad 7 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti