Niger(尼日)

Flag of Niger.svg
Flag of Niger

u Niger sa ilabu nu Feico, itiza i 16 00 N, 8 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 1.267 million sq km u ahebal nu lalaay sa 1,266,700 sq km, u ahebal nu nanumay sa 300 sq km hamin nu tademaw sa 18,638,600. kakalukan umah sa 35.10%, kilakilangan umah sa 1%, zumaay henay umah sa 63.90%

tapang tusu nu kanatal(首都) u tapang tusu nu kanatal sa u Niamey.

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日) kakining nu kanatal demiad sa 18 bulad 12 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首) u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Mahamadou Issoufou, micakat a demiad sa i 2011 a mihca 4 bulad 7 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan