satangahan(主題):mikawaway-kalumyiti

Pangcah

u zuma a kamu(其他語言):mikawaway-kalumyiti

nu Hulam(中文):阿美族、邦查族

nu Amilika(英語):Amis

u canan ku Pangcah(Pangcah是什麼?)ːmikawaway-kalumyiti

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan(參考來源)ːmikawaway-kalumyiti

malaalitin tu i hekalay atu zumaay a natinengan(外部連結)ːmikawaway-kalumyiti