Xi Jinping

Xi Jinping March 2017.jpg
Xi Jinping March 2017

tatama, nalecuhan i 6 a bulad 15 a demiad, Xi Jinping, u misingkiway. 1953 a mihcan nalecuhan)

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu China ayza sa ci Xi Jinping, micakat a demiad sa i 2012 a mihca 11 bulad 15 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti