satangahan(主題):mikawaway-kalumyiti

aayad

u zuma a kamu(其他語言):mikawaway-kalumyiti

nu Hulam(中文):白蟻

nu Amilika(英語):termite

nu Lipun(日語):シロアリ(白蟻)

 
aayad

u canan ku aayad(aayad是什麼?)ːmikawaway-kalumyiti

manamuh tu masengetay a kilang ku aayad. u wawa nu aayad sangelacay ku uzip. tabakiay a aayad mingidngid tu kilang. anu maudad sa, takal mibahel ku aayad. mahetik bu sakubat nuheni. matalaw ku niyazu'ay a tademaw tu aayad. zayhan itawya u luma' nu mita, nu sangaan nu kilang. anu kemkemen tu kilang nu aayad, ama lahul tu ku luma'. ama tastas tu ku luma' nu mita.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan(參考來源)ːmikawaway-kalumyiti

malaalitin tu i hekalay atu zumaay a natinengan(外部連結)ːmikawaway-kalumyiti