u zuma a kamumikawaway-kalumyiti

 • u kamu nu Hulam:熱
 • u kamu nu Amilika:hot
 • u kamu nu Zipun:熱

tinaku a kamumikawaway-kalumyiti

 1. akuti’ 熱
  • akuti' a tebingen ku tangah nu imelangay. 病人的頭摸起來熱熱的。
 2. paakuti' 保暖
  • paakuti' ku ngizu ni bayi tu uzip nu maku. 奶奶的火爐讓我身體很保暖。
 3. paakuti'ay 使之暖和的
  • u lamal ku paakuti'ay tu lalabu nu luma'. 在家裡用火來取暖。
 4. paakuti'en 去熱
  • paakuti'en ku cacucuwan nu wawa! 去把小孩要喝的那瓶牛奶加熱!
 5. saakuti'ay 最熱的;最燙的
  • mabeluh nu saakuti'ay a nanum kaku. 我被最燙的水燙傷。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti