ayza-nisamihmihcaan a nasulitan

ayza-nisamihmihcaan a nasulitan 現代史

sapuelac mikawaway-kalumyiti

namakayniyan a nasulitan nasakamuwan atu natinengan mikawaway-kalumyiti

Wikipayke paybalucu'ay pulungamin a cudad-現代史

nasulitan nay paybalucu'ay a kawaw nu subana'ay a pu 2018-1, nasulitan ni Tuku Sayun