balakimikawaway-kalumyiti

長大 / balaki tu ku wawa nu maku amin. katuud ku babalaki i kiwkay nu niyam. balaki tu ku nipalumaan nu maku a lami'.

siwkay nu balakasmikawaway-kalumyiti

u balaki sa, macunus tu ku mihca sa, tabaki tu ku kidu, takalaw tu, baeket tu. babalaki sa, u ayaw nu mihcaay a tademaw. u baki bai nu mita, u ama ina nu mita.

u sababalakiay nu niyazu' sa, u sakatuasay nu niyazu', matuas tu ku mihca.

tinaku a kamumikawaway-kalumyiti

 1. babalaki 長輩 kasikazen nu mita ku babalaki.
   
  tatayna babalaki
   
  babalaki
 2. balakiay 長大的 balakiay tu kina katalalan. 
 3. nababalakian 祖先 nababalakian a icelang kiyu mutizeng ku luma'. 
 4. nikabalaki 長大過程 kapah ku nikabalaki niya wawa.
 5. sababalakiay 耆老(最年長的) u sababalakiay i niyazu' ci baki aku.

u sulit nu Hulammikawaway-kalumyiti

長輩狹義中對血緣關係上的尊長的統稱,包括祖父、祖母、母、父、伯、叔、姑、姨、舅等;但不包括平輩而年長者,例如兄、姊。廣義則包括一切年齡可以做自己父母的人。

長輩包括親屬長輩、老師及其他長輩。

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinenganmikawaway-kalumyiti

撒奇萊雅族語詞典

原住民族委員會線上字詞典

伊央撒耘FB留言