bidadiki(蝙蝠)

manamuh i pongkangan ku bidadiki.

bidadiki