(kamu nu hulam:耕地)

kaluk- 耕作 mikawaway-kalumyiti

kaluk han ni Kacaw ku naumahan ni Putal. Putal 放棄的旱地由Kacaw 去耕作。

pakaluk 使…………工作 mikawaway-kalumyiti

papukawen naca ku katalalang a pakaluk! 牛在工作的時候一定要掛牛軛!

nikalukan 農作物 mikawaway-kalumyiti

sakapahen ku nikalukan. 要管理好農作物。

sapikaluk 除草 mikawaway-kalumyiti

u manu ku sapikaluk tu lutuk. 鋤頭是除草用的工具。

kaluken 去耕作 mikawaway-kalumyiti

kaluken ni Kacaw ku umah ni Putal. Kacaw 去 Putal 的田耕作。