kilang (kamu nu Hulam: 樹[1])

kilang 樹mikawaway-kalumyiti

ahebal ku nipalumaan ni Panay tu kilang. Panay 種的樹很寬。

kilakilangan 樹林mikawaway-kalumyiti

kilakilangan kina buyu' nu Maibul. 馬立雲部落山上的樹林叢生。