satangahan(主題):mikawaway-kalumyiti

kulit

u zuma a kamu(其他語言):mikawaway-kalumyiti

nu Hulam(中文):顏色

nu Amilika(英語):color

nu Zipun(日語): (いろ)

 
yadah ku kulit kina inpic.
 
bangcalay a sasingalan, yadah ku kulit.

u canan ku kulit(kulit是什麼?)ːmikawaway-kalumyiti

lumeniay、salengcay、sumanahay、takuliway、landaway

pitu ku kaazihen nu tademaway a mata sa ku sitangahay.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan(參考來源)ːmikawaway-kalumyiti

malaalitin tu i hekalay atu zumaay a natinengan(外部連結)ːmikawaway-kalumyiti

wikipayke-顏色

wikopayke-顏色列表

百度百科-顏色