labu' nu luma' 家庭

sapuelacmikawaway-kalumyiti

ngatu cacaymikawaway-kalumyiti

u labu' nu luma' sa, masasiket tu sapaacawa(婚姻)、mituduy(收養)、malamud(同居), mauzip i kapulungan a luma'. anu nay paacawa, mulecuh tu wawa, izaw tu ku sakasiizangay(血緣) a laluma'an(家庭成員). uzuma sa, anu mituduy tu wawa, taneng tu patizeng tu masasiket. u labu' nu luma' tina sulit sa, taneng tesek(延伸) katukuh tu kakawsan nu mita. tinaku: u luma'-laylay-nasulitan(家譜), nu acawaay a laluma'an, anu mapulung mauzip i luma', mahiza tu.

 
luma'-laylay-nasulitan

ngatu tusamikawaway-kalumyiti

u laluma'an a tademaw izaw ku kakalimaan(價值) a sasahicaan(功能). u satadamaanay sa u nazatengan(情感、感情) atu nabalucu'an(心理), padikuen tu balucu' nu lalumaan.

 
nalimaan nu tu'tu'(雕刻)

namakayniyan a nasulitan nasakamuwan atu natinenganmikawaway-kalumyiti

Wikipayke paybalucu'ay pulungamin a cudad-家庭

nasulitan nay paybalucu'ay a kawaw nu subana'ay a pu 2018-1, nasulitan ni Tuku Sayun

Taywan Sakizaya putiput(台灣撒奇萊雅族協會) i Youtube-dadipasan nakulitan ni Yiyang Sayun-讓愛住我家