sulit nu hulam:綠色的

tinaku a kamu mikawaway-kalumyiti

  1. landaway 綠色的
    • u langdaway ku tupel niya saydang. 老師帶綠色的帽子。
    • namakalat nu langdaway bawu kaku. 我被青竹絲咬過。
    • u langdaway ku zikuc atu calaped nu maku ayza. 我今天穿綠色的上衣和綠色的長褲。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan mikawaway-kalumyiti