(kamu nu hulam:一樣)

lecad sa kamu u calkakaan. 你們就像兄弟一樣。

palecaden 使之相同mikawaway-kalumyiti

palecaden nu mita ku kakawaw! 我們要作一樣的工作!

malecad 一樣mikawaway-kalumyiti

malecad ku pilecuhan nu maku aci Sabak. 我的生日跟Sabak同一天。

malecaday 一樣的mikawaway-kalumyiti

malecaday ku zikuc nu mita. 我們的衣服是一樣的。

milecad 很像mikawaway-kalumyiti

milecad ku pisanga' nu maku tu nu tau. 我作的跟別人一樣。

lecaden 要一樣mikawaway-kalumyiti

lecaden nu mita ku dadiw. 我們唱一樣的歌。