(kamu nu hulam:嬰兒、幼兒)

caay pasatezep ku angic niya lutungay. 那個嬰孩一直哭個不停。

angic sa kiya lutungay. 嬰孩哭個不停。

silutungaymikawaway-kalumyiti

(kamu nu hulam:有嬰孩)

silutungay ku belaw niyam. 我們的鄰居有嬰孩。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti