maluk(農耕)mikawaway-kalumyiti

u niadupan, nilami’an i buyu’, nibutingan i bayu ku sakauzip nu tademaw i taw:ya. mahi:za ku kauzip nu Sakizaya. tayni ku Kaliyawan nay Gilan(宜蘭) micumud paniyazu’ malabelaw nu Sakizaya, minanam ku Sakizaya tu Kaliyawan a maluk tu laku. sisa, maluktu tu kalu ku sakauzip ayza.

四季的劃分mikawaway-kalumyiti

u kamu ni Tubah. Kumud, u babalaki nu Linahem, ”cacay a mihecaan, iza ku sadinsingan, lalud, balanbangan, kasienawan, sipinang ku kasapuu’ nu mihecaan. Sibalutu ku daedac, lietectu kudemiad mapelu’ ku papah nu kilang, balanbangantu, migilultu ku tademaw, kasienawantu sa katinenan a mauzip.”

Balicen ku kamu nu Hulan tu ”農夫” atu “農業”mikawaway-kalumyiti

生活飲食kalukakanenmikawaway-kalumyiti

u malukay han ku kamu nu Sakizaya. u nikalukan ku sakauzip nu Sakizaya. i buyu’, tukus, laku a misamihecaan maluk sakaozip. Silawad talabuyu’ a miadup, talabayu mibuting, awa ku lawad pahanhan, Maluk sa, paanip tu tipus, paluma tu daung, tubah, tamulak, habay, kalitang, zuma a mamakaen ku palumaen atu kaluheci.

傳統文化mikawaway-kalumyiti

u Sakizaya sa, malukay tu habay atu tipus ku sakauzip. Sikawaway amin, maylay maluk ku Sakizaya, kiyu mala kakitaan amin. Iza ku siacawaay, makapatayay, pilaedisan, kalalikidan, mitelub ku binawlan sa, ayza sa a pahanhan a mikihatiya tu niyazu’ a misatademaw.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinenganmikawaway-kalumyiti

sakasitangah nu Sakizaya

nasulitan nay pabalucu'ay a kawaw nu subana'ay a pu 2018-1