mateng tu kaku misanga’ tu belbel sabatata’(我很做風車當做祭品)

mateng tu kaku misanga’ tu belbel sabatata’(我很做風車當做祭品)mikawaway-kalumyiti

(一)cacay alasubu izaw ku pitu a mihecaan,cacay a bataan a bulad izaw ku sabaw tu walu ademiad ayza. 

107年10月18日

(二) sayaway idau ku sasait atu takini’(bakan) namu.miala tu auk cacay, ansani palasicen tu sepat a auk.ayda malingatu disdisen tu auk.mamin tu nipidisdis tu auk, awda! miala tu palu’ atu papah nu apalu’.saiten tu palu’, palasicen tu sepat.micyuga tu kulit i palu’ satu saiten tu kina kulit.