(kamu nu hulam:戰爭)

ma ngangayaw ku Hulam atu Sakizaya i sumamad. 以前滿清人和撒奇萊雅人戰爭。

mingayaw 馘首mikawaway-kalumyiti

mingayaw ku itawyaay a tademaw. 以前的人會馘首。

ngangayawan 古戰場mikawaway-kalumyiti

ngangayawan ku Takubuwan a niyazu' i sumamad. 達固湖灣部落以前是古戰場。