ni adepan a lisa’ a lalami’

(一)cacay alasubu izaw ku pitu a mihecaan,cacay a bataan a bulad izaw ku sabaw pitu ademiad ayza.  107年10月17日


(二) misanga tu salisinam a ni adepam a lalami’


製作祭屋淚珠草把


(三)cacay a malumaluy tusa a malumaluy saka tu sa a malumaluy I ayaw nu saka cacay a malumaluy , teng teng en ku lalami’ tu laic


一個圈圈,二個圈圈,第二個圈圈在第一個圈圈前面,然後拉緊緊繩子稻草就綁好了,


(四)ma dineng tu kaku mi saket tu katalalan「asapasiket」madelen ku laic  , Saydan a kamu caay tu pilaluw ku


我學會綁牛的方法叫「捕繩」,好專業好緊,老師說牛決對跑不掉。