nikatinengan nu maku (心得)a hicaan nu mita mikiting, mikilul tu babalaki, apabalucu’en nu mita, zadengen. anu maliyuh kita tu kauzip nutua’s nu mita,a hicaan nu mita ku nikasikac a masasakamu tu babalaki nu mita. mahiza a nu makaazih tu cabay a tu lalumaan manamuh, lipahak haw, absa’ haw, atu miaamec ku lima haw, atu amiabibi haw? anu makungkung (lipahak) misakaku a matalaw ku tademaw, anu abeabesa’an kawiza, u mahicaay ku mahiniay a tademaw sa, a lipahak haw ku balucu’ anu maamec sa, mahiza u caay han sa katinengan nu mita sa, anu abibian nu mita misuayaw, mahiza u masunbaliw aca. sisa a hican nu mita anu masasukazih mi (mahica tu) saw? manay izaw satu ku misakamuay, anu tayza i luma’ nu taw, micumud tu i sasaedepan, sakamu sa taniyay kaku milinanumay, hinin misakamu taneng tu haw.

i sa kauzip nu mita sa, nayay nikaseneng tu tademaw atu tuudtuud u sakapahay a wayway. manay a hina nikaseneng kita, mahiza mipadaesuen.baungen daungen singalih ti’elen nu mita ku ipabaway pauzipay.malipahak tu kita mudadiw tu kita.

u dadiw ku likisi nu binacadan ita. itini i dadiw makasiwantan ku uzip nubabalaki. mudadiw sa amana pikilim tu sasakamuan a manamuh ku balucu’ a nikasenengan tu i pabaway, dadiw han tu ku sapidadiw nu misu. u dadiw izaw ku taliangay, izaw ku patikiliay a dadiw, izaw aca ku mihukayan a dadiw.anu tabuyu kita, makatenil tu piciw sa mahiza malipahak tu mudadiway mahemek tu kita makatengil.u sakasenengan ku ma hiniay a dadiw sakanamuhan a dadiw. u zuma mudadiw ku tademaw sa, mahiza u sapihanhan nu mita ka sakusa, anu palatuhay, pahadingay, pazazanay, pawananay, paicelangay, pawacayay, taneng tu mudadiw nu mabalucuay a dadiw. izaw aca masaupu tu ku binawlan, misaupuay, mikimaday (pakungkuay), mihinaway (mikilimay), milikecay,mikiliday, mikitingay sa,mudadiw amim kita, izaw ku matinengay a baki mi kitinay tu balucu ita sa,a caay ka namuh kita saw.