namanineltu i Kalingku i tusa a bulad enemay a demiad, micapitu i depan nu labii, kakabian nu tademaw, manineltu. u 芮氏規模6 kina ninel. izawtu ku sepatay madunduhay a luma a mapelaltu. izaw ku 統計 nu 花蓮災害應變中心, makatukuh tu sabawcacay a demiad, izawtu ku sabawpitu ku mapatayay atu tusa alasubu’ walu a bataan izaw ku tusa a madukaay.

misatezep sa ci 傅崑萁 aca’ay tu pikilim tu lalabuay a tademaw, sisa izaw ku tabakiay a kikay atayza mikutkut.

maninel-sansanimikawaway-kalumyiti

labu nu luma’ sakapahay a sakatineng.mikawaway-kalumyiti

anihica sa nikadukad atu nikalawpes nu datemaw, nikadepisan nu tu’ud , asa kapahen hicahica apadeng, hay caay kalawa’ ku caculilan.

i taneng papaya’en tu cudad.

i. u tilibi atu sipyat a tu’ud, pasaksak ki.

ii. u tantansu u takal atu tu’ud, sakapahen tu.

iii. patepiti ku satepi i sasinngalan.

iv. u tabakiay a tu’ut, amana pilawa’ tu caculilan.

v. u ba’ketay tabakiay u hicahica amana badeng i pabaw, katepisa.

vi. lalabu nu luma’ a caculilan, pasiketi tu cilu’.

vii. takusen ku matinengay tayni i luma’ mikingsa’ tu capeng izaw hakya ku mapelaay.

viii. u lalabuay kakabian atu tumunaw amana kuyadah nipabacal (裝潢)

u sakalah a tu’udmikawaway-kalumyiti

picunpiitu sakalah a kabang, laculi tu sakaudip a hicahica:an, i sakapahay a alaan. 

 1. adihitu ku nanum, kaka’nan, u kanlumi. (u malakuytay a demiad (syumiad 過期)
 2. u sapayuh atu sadabu tu dukad, adihitu.
 3. u batili nu lajo, u cilu’ cunpii tu.
 4. u mihunsyu, u kacuminbu atu sapaisin, atu syasin nu luma’ay, sakapahan i kabang. amana kalalemed. (u pici 弄濕)

milubangtu ansilawad, sikatiengan.mikawaway-kalumyiti

 • masasukamu tu sakapahay nu itiyaay a sakapahay.
 • u sakalahay sakatineng miliyawaca minanam.
 • sawni mikingsa’ tu 消防設備.
 • salaliwan a dadan miadih.
 • sawni minanam tu sapilaliw a dadan.
 • u kasu, u sacacak, akuti’ay saliluc, sawni amikingsa’.
 • sapibaca, sananuman a kikay, adihi ku sawawa.
 • sawsawni, kingsa’en ku pyat.
 • anmasakala, u sabasubanaan sa sakauput tayza han i masasumelaw.
 • u sakalah a tu’ud, kingsa’en tu anicuwa katiengen tu.

anu amaninel, amahica kita?mikawaway-kalumyiti

i putahay a sakangaay.mikawaway-kalumyiti

kaibaad tu naluma’an, piadih tu sikahdik nu tu’ud maaseka.

i labu nu luma’, sapiliyas ku ninel a tuluay sakatinengan a kawaw.mikawaway-kalumyiti

 • pilimaki i sasa nu takal, ani sasaay kaduba’ tahkal.
 • anu i luma’, picunpiitu ku sakaudip a hicahica:an.
 • anicuwa kaizaw tu kusakabana ayicuaw malalidenmuh, haycan taluma’ madukaa’.
 • anu paculul i 高速公路, amana kasunun sa pabuliki’, haymawhan patayza i tapiingang (邊), piadih tu hicahica, anmalakuytu ninel sa haymawhan tu paculil.

anu mapulu akatinengan(須知)mikawaway-kalumyiti

 • tanutuwahan miawaw, anizaw ku micapiay, itiyahan supedi (存) ku icelang.
 • kau limaki ku sapiawda (求救), sapasubana anicuwa kayitini, sakalihalay nu musakakawaway (救難人員).
 • usatuktuk sapiawaway, anu mapulul anmatenes nay’ ku icelang, taneng tu tu’ud tuktuken pasuni sapiawaw.
maninelay a tatukian a lima a putun.mikawaway-kalumyiti
 1. amana pilikat tu dingki.
 2. amana palamal tu kasu.
 3. amana picapi tu tektek nu atu cabeng nu luma’.
 4. amana pikacaw tu dingkitukal.
 5. amana kapaculil, matena’a ku musakakaway a kazizeng .

namanineltu, amahica kita?mikawaway-kalumyiti

 • kasikucutu, maduka’a.
 • piadih tu lalabu nu lima’, ancautau madukaay hakya.
 • mikingsa’tu ku kasu, atu 瓦斯爐 panengil (關好).
 • mikingsa’ ku luma’ a kapahay.
 • anu izaw ku mapelaay nu cabeng atu hicahi:ca, piliyasi, amana picapi.
 • anu ca’ay kangaay ku balucu’ , apatelay tu 1991 報平安.