u sulit nu hulam:入口處

tinaku a kamu mikawaway-kalumyiti

  1. picumudan 入口處
    • i tiza i picumudan nu igakang a mihalhal. 在電影院入口處等。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan mikawaway-kalumyiti