sadingsing(春天、春季)

sapuelacmikawaway-kalumyiti

sakacacay a puu' nu cacay a mihcaan a puu', izaw sepat a puu' cacay a mihcaan. izaw tulu a bulad cacay a puu'. u sadingsinga a demiad sa, sienaw tuway, malingatu tu ku di'ku.

namakayniyan a nasulitan nasakamuwan atu natinenganmikawaway-kalumyiti

 
balu nu sakula i sadingsing
 
balu nu sadingsing

Wikipayke paybalucu'ay pulungamin a cudad-春天