kamu nu hulam:停

caay ka saluimeng kina wawa nanu sanal katukuh ayza. 這個小孩從早上到現在一直靜不下來。

pasaluimengen 要使之停止mikawaway-kalumyiti

katukuh tu ku katayzaan pasaluimengen tu ku kazizeng! 到達目的地要把車停妥!

masaluimeng 使之停止mikawaway-kalumyiti

masaluimeng tu ku silamalay tawya mudebu. 火車停妥後再下車。