"Alya Stak" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
 
u siwaay a mihcaan i "[https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/权力的游戏 dadiw nu Sulda atu lamal]" ya alibi a bunkumi hanany. izaw (idaw) ku tatulu a kaka nida, u kakaay ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/罗柏·史塔克 Lab], u saba ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/布兰·史塔克 Plan] aci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/瑞肯·史塔克 Licon], izaw (idaw) aca ku cacayya a kakana ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/珊莎·史塔克 Sansa], izaw(idaw) aca ku cacay a kaka nu caay kalecad a ina ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/琼恩·雪诺 Cyan Snu].
 
mahida tu calekakaay nida, sawsawni misimpi tu Alya, ina simpa sa, mala cacayay a [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/冰原狼 masulday a wolf]. izaw (daw) ku cacay a masulday a wolf, u ngangan nida namakay u saicelangay milpacaw a tatayna nu [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/洛伊拿人 Luinaay] a
 
<br />
745

mikawaway-kalumyiti