"Alya Stak" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
u siwaay a mihcaan i "dadiw nu Sulda atu lamal (權力遊戲)" ya tilibi a kungku hanany. izaw (idaw) ku tatulu a kaka nida, u kakaay ci Lab, u saba ci Plan aci Licon, izaw (idaw) aca ku cacayya a kakana ci Sansa, izaw(idaw) aca ku cacay a kaka nu caay kalecad a ina ci Cyan Snu.
 
mahida tu calekakaay nida, sawsawni misimpi tu Alya, ina simpa sa, malacacayay a [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/冰原狼 masuldaay a wolf]. izaw (daw) ku cacay a masuldaay a wolf, u ngangan nida namakay u saicelangay milpacaw a tatayna nu Luinaay ci Namelia.
 
== nikaazihan (nikaadihan) atu wayway nida ==
 
== laylay ==
u sakatulu a wawa nu mikeliday nu Kasienawan ci Edad aci Katelin, u sasabaay a wawana nu hehi, izaw (idaw) ku tatulu a kaka nida, u kakaay ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/罗柏·史塔克 Lab], u saba ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/布兰·史塔克 Plan] aci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/瑞肯·史塔克 Licon], izaw (idaw) aca ku cacayya a kakana ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/珊莎·史塔克 Sansa], izaw(idaw) aca ku cacay a kaka nu caay kalecad a ina ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/琼恩·雪诺 Cyan Snu].
 
u sakatulu a wawa nu mikeliday nu Kasienawan ci Edad aci Katelin, u sasabaay a wawana nu hehi, izaw (idaw) ku tatulu a kaka nida, u kakaay ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/罗柏·史塔克 Lab], u saba ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/布兰·史塔克 Plan] aci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/瑞肯·史塔克 Licon], izaw (idaw) aca ku cacayya a kakana ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/珊莎·史塔克 Sansa], izaw(idaw) aca ku cacay a kaka nu caay kalecad a ina ci [https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/琼恩·雪诺 Cyan Snu].
 
makayi ci Alya mala a silalangawan a limecedam, matalaw ci nida malacawa tu cacay a tau a caay katinengay.
1,172

mikawaway-kalumyiti