"Swasiq" misumad laeday sasizuma

 
== u cidekay nu Taywan Yincumin ==
u niyazu' sa, u luyaluy nu tademaw, pulung muengeneng, u kabana' kami, hina u lalumaay amin i niyazu', caay kayadah ku ihekalay a tademaw. silecaday a lalangawan, lisin, kamu, atu kabanaan. si kalilidan(Tumuk) saca babalaki mililid tu niyazu'. i Taywan Yincumin, izaw ku 16 cidekay puluung sa 748 a niyazu', maka 55 a mang a tademaw. satabakiaya a cidekay ku Pangcah, saadidi'ay a cidekay ku Laaluwa. u tabakiaya a niyazu' sa, ku Tapalong, u niyazu' nu Pangcah.
 
==u cidekay nu Taywan Yincumin==
{| class="wikitable"
|cidekay
|- href=":zh:撒奇萊雅族" |民族別
|cidekay
|民族別
|- href=":zh:撒奇萊雅族" |cidekay
|- Rukay |Sakizaya |民族別
|}-
|[[:zh:撒奇萊雅族|撒奇萊雅族]]
|- href=":zh:阿美撒奇萊雅族" |RukaySakizaya
|- href=":zh:阿美族" |Rukay |[[:zh:魯凱撒奇萊雅族|魯凱撒奇萊雅族]]
|- href=":zh:阿美魯凱族" |Rukay
|- href=":zh:阿美族" |[[:zh:魯凱族|魯凱族]]
|- Cou |Pangcha(Amis)
|-
|[[:zh:阿美族|阿美族]]
|- href=":zh:泰雅阿美族" |CouPangcha(Amis)
|- href=":zh:泰雅族" |Cou |[[:zh:阿美族|阿美族]]
|- href=":zh:泰雅族" |Cou
|[[- href=":zh:泰雅族" |泰雅[[:zh:鄒族|鄒族]]
|- Saysia |Tayan(Tayal)
|-
|[[:zh:泰雅族|泰雅族]]
|- href=":zh:排灣泰雅族" |SaysiaTayan(Tayal)
|- href=":zh:排灣族" |Saysia |[[:zh:賽夏泰雅族|賽夏泰雅族]]
|- href=":zh:排灣賽夏族" |Saysia
|- href=":zh:排灣族" |[[:zh:賽夏族|賽夏族]]
|- Kabalan |Paywan(Paiwan)
|-
|[[:zh:排灣族|排灣族]]
|- href=":zh:布農排灣族" |KabalanPaywan(Paiwan)
|- href=":zh:布農族" |Kabalan |[[:zh:噶瑪蘭排灣族|噶瑪蘭排灣族]]
|- href=":zh:布農噶瑪蘭族" |Kabalan
|- href=":zh:布農族" |[[:zh:噶瑪蘭族|噶瑪蘭族]]
|- Tau / Yami |Yuwatan(Bunun)
|-
|[[:zh:布農族|布農族]]
|- href=":zh:賽德克布農族" |Tau/YamiYuwatan(Bunun)
|- href=":zh:賽德克族" |Tau / Yami |[[:zh:達悟布農族|雅美布農族]]
|- href=":zh:賽德克達悟族" |Tau/Yami
|[[- href=":zh:賽德克族" |賽德克[[:zh:達悟族|雅美族]]
|- Saw |Sejek(Sdeeq)
|-
|[[:zh:賽德克族|賽德克族]]
|- href=":zh:太魯閣賽德克族" |SawSejek(Sdeeq)
|- href=":zh:太魯閣族" |Saw |[[:zh:賽德克族|賽德克族]]
|- href=":zh:太魯閣族" |Saw
|[[- href=":zh:太魯閣族" |太魯閣[[:zh:邵族|邵族]]
|- Kanakanabu |Taluku(Truku)
|-
|[[:zh:太魯閣族|太魯閣族]]
|- href=":zh:卑南太魯閣族" |KanakanabuTaluku(Truku)
|- href=":zh:卑南族" |Kanakanabu |[[:zh:太魯閣族|太魯閣族]]
|[[:zh:卡那卡那富族|卡那卡那富族]]
|- href=":zh:卑南卡那卡那富族" |Kanakanabu
|- href=":zh:卑南族" |[[:zh:卡那卡那富族|卡那卡那富族]]
|Puyuma
|-
| href=":zh:卑南族" |Puyuma
|[[:zh:卑南族|卑南族]]
| href=":zh:拉阿魯哇族" |Laaluwa
|[[:zh:拉阿魯哇族|拉阿魯哇族]]
|}u niyazu' sa, u luyaluy nu tademaw, pulung muengeneng, u kabana' kami, hina u lalumaay amin i niyazu', caay kayadah ku ihekalay a tademaw. silecaday a lalangawan, lisin, kamu, atu kabanaan. si kalilidan(Tumuk) saca babalaki mililid tu niyazu'. i Taywan Yincumin, izaw ku 16 cidekay puluung sa 748 a niyazu', maka 55 a mang a tademaw. satabakiaya a cidekay ku Pangcah, saadidi'ay a cidekay ku Laaluwa. u tabakiaya a niyazu' sa, ku Tapalong, u niyazu' nu Pangcah.
|}
==malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan==
[http://www.ris.gov.tw/346 內政部戶政司全球資訊網]
0

mikawaway-kalumyiti