"Syria" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
u [[Syria]] sa ilabu nu Yaco, itiza i 35 00 N, 38 00 E
u ahebal nu lala’ mapulung sa 185,180 sq km
u ahebal nu lalaay sa 183,630 sq km, u ahebal nu nanumay sa 1,550 sq km
hamin nu tademaw sa 17,185,170.
0

mikawaway-kalumyiti