"Tunisia" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
u [[Tunisia]] sa ilabu nu Feico, itiza i 34 00 N, 9 00 E
u ahebal nu lala’ mapulung sa 163,610 sq km
u ahebal nu lalaay sa 155,360 sq km, u ahebal nu nanumay sa 8,250 sq km
hamin nu tademaw sa 11,134,588.
0

mikawaway-kalumyiti