"adup" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
(Created page with "adup u kamu nu adup adup 狩獵 aadupen 動物 miadup 打獵 miadupay 獵人 piadupan 獵場 u zumazuma nu tinaku a kamu adup adup sa ku selal sa u makudusay a sizi....")
 
== adup ==
 
u kamu nu adup
 
piadupan 獵場
 
== u zumazuma nu tinaku a kamu ==
 
adup
 
0

mikawaway-kalumyiti