"daedac" misumad laeday sasizuma

u daedac sa, makaen ku heci, u dungec nu daedac, salame’en.
 
== sasahicaan用途 ==
 
u papah sa, sangaen tu sadihing nu pising, u palu’, cibal, sapihpih, sakelup tu tatuni’ atu paselicen a sapibalakas nu wawa, yadah ku sakiuzipay ita. talalisin sa, caay kangaay nayi’ ku daedac. midaedac tademaw pabila’en atu apuk, padaedacen nu tatanay ku saacawaan niza a tatama.
 
== nababalakiay a lalangawan傳統文化 ==
itawiya pilisinan sa, malalikid ku niyazu’. nay lingatu tangasa sakasepat a demiad, kicidalsa, tanutanangsa ku tatama a mapalaw, paazih tu icelang nu tizing. i lilies ku tatayna a miazih a mikilim tu kaidihan a saacawaan. tangasatu ku sakalima a demiad, milihezatu ku tatayna a mapalaw, alubuen niza ku kanamuhan niza a tatama tu daedac.
 
3

mikawaway-kalumyiti