"Ecuador" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
adidi’ (pacumud tuway 19 masumad nu ayaway)
 
u ahebal nu lala’ mapulung sa 283,561 sq km
u ahebal nu lalaay sa 276,841 sq km, u ahebal nu nanumay sa 6,720 sq km
hamin nu [[tademaw]] sa 16,080,778.
kakalukan umah sa 29.70%, kilakilangan umah sa 38.90%, zumaay henay umah sa 31.40%
 
1,171

mikawaway-kalumyiti