"Alya Stak" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
Alya Stak (Amilika a kamu: Arya Stark) u [[wawa]] nu mikeliday nu Kasienawan ci Edad aci Katelin, u sakatulu a [[wawa]] nu heni.
 
ui siwaay a mihcaan i "dadiw nuku Sulda atu lamallamalay (權力遊戲)" yaa tilibi a kungku hanany. izaw (idaw) ku tatulutatuluay a kaka nida, u kakaaysakakaay ci Lab, u saba ci Plan aci Licon, izaw (idaw) aca ku cacayyakaka atu kakana ci Sansa, izaw(idaw) aca ku [[cacay|sin]] a kakakakaan nutu caay kalecad a ina nuheni ci Cyan Snu.
 
mahidamahidaay tukuheni calekakaaya malkaka nida, sawsawni misimpisa muka simpi tu Alya, ina simpa sa, malacacayaymah cacayay a masuldaaymalasuldaay a wolf. izaw (daw) ku cacay a masuldaaymala suldaay a wolf, u ngangan nida namakay u namaka saicelangay a milpacaw a tatayna nu Luinaay ci Namelia.
 
== nikaazihan (nikaadihan) atu wayway nida ==
194

mikawaway-kalumyiti