"Macedonia" misumad laeday sasizuma

北馬其頓(前「馬其頓」)憲法於1991年11月20日生效。總統為國家元首及軍隊統帥,任期5年,由人民直接選舉產生,總統選舉採兩輪決選制。政體係議會民主制。內閣由總理及各部首長組成,行使行政權。
 
Pai-Ma-Ce-Dun (naayawan Ma-Ce-Dun) i hulic sa 1991 a mihecaan sabaw cacay tu cacay a bulad tusa a bataan a sidadeng. Cun-tun (總統) hantu u tadengay nu kanatal a sakakaay atu mikuwanay tu hitay, lima a mihecaan ku kiyaku nuheni, u binawlan ku misingkuway (選舉) a patapabaw, nipi singkuw kina tusaan a singkuwan. cengticen-ti (政體, wayway nu cen-ci) sa u giing kumisa kapahay tu tademaw. u labu nu mikuliya u cunli atu nu katuuday a sakakaay nu pulung ani pakatideng mikuwan atu misakakawaw.
 
總理掌行政權,為最高行政首長,由國會多數黨領袖出任,須經總統提名並獲國會同意。重要職權包括:向國會提出法案、執行法律、承認外國政府、與外國締結邦交、提名駐外使節等。
5,128

mikawaway-kalumyiti