"Honduras" misumad laeday sasizuma

 
kasumamadan tu19 a mihcaan tu zikuzan, Meiguo miala tu Sheng-hu-anxi-tuo a kakitizaan situngus tu sapiala tu ging kuwang. kasumamadad tu 20 a mihcaan tu kalingatu, Meiguo pulung tunu heci piyangay a kakanan a kusi tatungusay a heci piyangan a kakanan a kusi mialaw tu nuwamisan mililis tu bayu masaenalay a lala’ , palahad paluma tu paza’, a mihamin mialaw tu zazan nu silamalay, nu bayuay a saculu’, dingkiay atu sapacakay tu paza’. katukuh i 1913 a mihcaan Hungdulasi (宏都拉斯) payhun 90% kayadah ku pasay nu zumaan a kalaliwnan maemec nu Meiguo. i saayaway a ngangayaw nu kitakit hawsa, Meiguo sangaleb kalamkam satu tu Hungdulasi (宏都拉斯) a cen-ce miemec atu mialaw tu cin-ci. kinapina tu patahkal tu hitay a mikuwan tu lalabuay a kawaw nu Hungdulasi(宏都拉斯), miemec a misakaku mikuwan tu lalabu nu kanatal. i pulung nu piyangan hecian a kusi tu piemec hawsa, Hungdulasi(宏都拉斯) mala u ngangaan tu nu palumaay tu paza’ uynian cacayay  nu kanatal a cin-ci. dadawa malahad ku nipalumaad a paza’. katukuh 1930 a mihcaan nipacakayan a paza’ u saayaway mutizeng i kitakit.
 
1929年世界資本主義經濟危機使宏都拉斯經濟受到沉重打擊,群眾生活下降,人民起義不斷發生。宏都拉斯國民黨領袖蒂武西奧·卡里亞斯·安迪諾在美國的支持和策動下,於1933年攫取政權,建立獨裁統治。1954年該國工人為提高工資、改善勞動條件和爭取參加工會的權利舉行大罷工,使美國對於壟斷資本作出某些讓步。
 
1929 a mihcaan i kitakitay misakaku tu nu uzipay a nizatengan kalihanawan ku cin-ci u cin-ci nu Hungdulasi (宏都拉斯) baeket ku nikasetul,  caay tu ka kapah ku nikauzi nu binawlan amin, u tademaw amin lalid a sibalucu’ micuay a mingayaw. Hungdulasi (宏都拉斯) a Kuw-min-tang a Cung-tung ci “ Tiburcio Carias Andino” i picuzuh pidama nu Meiguo hawsa, i 1933 a mihcaan maala tu ku sapikuwan tu lalabuay a kawaw. patizeng satu tu misakakuay a mikuwan, 1954 a mihcaan uynian a kanatal a pcakat tu lipida nu mikuliay a tademaw, misakapah tu sakauzip atu maydih milihiza tu kung-huy a situngus palekal a papihibang tu misakawaway, u Meiguo pakayni piketun piselep tu kalisiw sibalucu’ tu a misulul.
 
 
 
1,068

mikawaway-kalumyiti