"Ireland" misumad laeday sasizuma

 
Irland a subal u hekal 84,421 pin-hang kungli, nuzuma Irland kapulungan misakaputay a kanatal pakala tu 70,73 pin-hawng kungli, u maliwanan nu Ing-kou a sakuwan a kenis tu nuwamisana  Irland. Irland a subal satipan micapi tu tipanbayu, nuwalian nuwamisan silaed tu nuwamisan a bayu atu Su-ke-lan mapapauwang. nuwalian micapi tu Irland a bayu, nuwalian nutimulan silaed tu Sen-cyaw-ce a bayu atu Uy-al-s a mapapauwang, utimulan micapi tu Kay-al-te a bayu.
 
== '''caculilan 交通''' ==
愛爾蘭的三個主要國際機場位於都柏林、香農和科克,也有許多歐洲和洲際航線的定期和包機服務。其中倫敦與都柏林之間的航線是歐洲最繁忙的國際航線,每年有450萬人在這兩個城市之間的飛行,2006年,愛爾蘭航空為愛爾蘭的國家航空公司,但瑞安航空卻是愛爾蘭全國最大的航空公司。瑞安航空公司也是歐洲最大的廉價航空公司,在乘客數量方面是世界第二大。
 
Irland nu tuluay ku angangan  nu kitakiday a pahikukian tini i Tu-pou-lin,Sing-nung atu Kek-ke, katuud aca ku nu Ou-cou atu Cou a kitakit a zazan nu hikuki tanusek tu demiad a mibaw tu ku hikuki, u zuma Lun-tun atuTu-pou-lin a laed u zazan nu hikuki nu Ou-cou u cayay ka silawad a zazan nu hikuki a kanatal, paymihcaan izaw ku 450 a mang ku tedemaw itini na tusaay a tuse a laed mubahel, 2006 a mihcaan, Irland a pahikukian nu Irland a kanatala a pahikukian a kusi, nika Luy-an a pahikukian tatenga’ nu Irland i kanalat amin u satabakiay pahikukian a kusi. Luy-an hikuki a kusi nu Ou-cou u satabakiay mayasuyay ku aca a pahikukian a kusi, i pikacaw nu labang a katuudan i kitakit u sakatusa nu tabakiay.
 
== '''sakikalisiwan 經濟''' ==
根據愛爾蘭中央統計局2006年出版的人口年鑑,截至2006年4月,全國人口達到420多萬,自2002年以來增長了8.1%,這是由於近年來,愛爾蘭出現了一些移民,其中來自歐盟以內的主要是英國人、德國人、法國人、羅馬尼亞人、波蘭人,來自歐盟以外的主要是美國人(位於美國的愛爾蘭人高達4,000萬名)、奈及利亞人及華人。duduc tu Irland cungyang nipulungan nisulitan nu hukusiw i 2006 a mihcaan patahkal tu nikingsaan tu mihcaan a tademaw, katukuh 2006 a mihcaan sepat a bulad, mahamin i kanatalay a tademaw katukuh tu 420 a mang  ku katuud, makay 2002 a mihcaan macunus tu 8,1%, uyni nu ayzaay a mihcaan, Irland muculal tu ku  zumaay nu micumuday a tdemaw, uzuma makayniay i Ou-mungan u angangan u Ing-ku a tademaw,Te-kou a tademaw, Bea-kou a tademaw, Luma-ni-ya a tademaw, makay Ou-mungay caay dada’ angangnan u Mei-kou a tademaw (  i Mei-kou u Irland a tademaw katukuh tu 4,000 a mang ku tademaw) Nai-ci-li-ya a tademaw atu tung-nan-yaay a tademaw.
 
== '''singkusakauzipan 宗教'''(生活) ==
 
=== '''caculilansingku 交通(宗教)''' ===
天主教為愛爾蘭的主要信仰,約占人口84%。愛爾蘭是歐洲少有的幾個虔誠信仰宗教的國家之一,1973年時定期彌撒出席率超過90%。天主教教義是愛爾蘭社會和生活方式的基礎,人工流產則是違法的,就算是因為健康因素都無法實施。近年宗教有衰落趨勢。1990年代,天主教會也經歷了一系列的性醜聞。1995年,愛爾蘭公民投票以50.28%的得票率決定廢止一項延續了58年的禁離婚法。
 
Irland a kiwkay (Irland sin-kou-huy, baluhay nu ciwluay kasa ciwlu) u saka tusa nu tabakiay a ciwlu, kasumamada tu 20 a mihcaan haymaw satu a malawpes, nu ayzaay tu a tinsikiw panukas kuni ka selep, namahini baluhay a ciwlu tu adidi’ay a kanaciwlu atu I-s-lan cyaw mikilulay tu kamisama macakat tu aca.Irland a Yu-tay cyaw a kenis nu tademaw hamaw satu maselep.
 
=== '''milatlatcaculilan (體育)交通''' ===
愛爾蘭的三個主要國際機場位於都柏林、香農和科克,也有許多歐洲和洲際航線的定期和包機服務。其中倫敦與都柏林之間的航線是歐洲最繁忙的國際航線,每年有450萬人在這兩個城市之間的飛行,2006年,愛爾蘭航空為愛爾蘭的國家航空公司,但瑞安航空卻是愛爾蘭全國最大的航空公司。瑞安航空公司也是歐洲最大的廉價航空公司,在乘客數量方面是世界第二大。
 
Irland nu tuluay ku angangan  nu kitakiday a pahikukian tini i Tu-pou-lin,Sing-nung atu Kek-ke, katuud aca ku nu Ou-cou atu Cou a kitakit a zazan nu hikuki tanusek tu demiad a mibaw tu ku hikuki, u zuma Lun-tun atuTu-pou-lin a laed u zazan nu hikuki nu Ou-cou u cayay ka silawad a zazan nu hikuki a kanatal, paymihcaan izaw ku 450 a mang ku tedemaw itini na tusaay a tuse a laed mubahel, 2006 a mihcaan, Irland a pahikukian nu Irland a kanatala a pahikukian a kusi, nika Luy-an a pahikukian tatenga’ nu Irland i kanalat amin u satabakiay pahikukian a kusi. Luy-an hikuki a kusi nu Ou-cou u satabakiay mayasuyay ku aca a pahikukian a kusi, i pikacaw nu labang a katuudan i kitakit u sakatusa nu tabakiay.
 
==== '''milatlat (體育)''' ====
蓋爾式足球和板棍球是愛爾蘭最流行的兩項運動,是由蓋爾運動協會所推動的四大蓋爾運動當中的兩項。此外足球亦是極受到普羅大眾歡迎的運動,愛爾蘭國家足球隊亦是國家的象徵之一。
 
7,233

mikawaway-kalumyiti