sakatusaay nu kitakit satabakiay masasungayaw -kamu

sakatusaay nu kitakit satabakiay masasungayaw kapah pisaungay 214 a kamu

tatiku tazuma至 sakatusaay nu kitakit satabakiay masasungayaw.

語言