subal -kamu

subal kapah pisaungay 182 a kamu

tatiku tazuma至 subal.

語言