nu cudad atu laculaculan

mikilim ku cudad atu laculaculan

isasa’ay a piazihan tu sulit yamalyilu zuma pacakay baluhay cudad saca malumanay cudad i calay-kakacawan(wangcan) masasiket, hakay izaw ku kaydihan nu misu a cudad pataayaw matineng tatalaayaway a cesyun.