kasabelih nazipa’an

2019年11月30日 (sakaenem a demied nu lipay)

2019年11月21日 (sakasepat a demied nu lipay)

2019年3月22日 (sakalima a demied nu lipay)

2019年2月6日 (sakatulu a demied nu lipay)

2019年2月4日 (sakacacay a demied nu lipay)

2019年1月26日 (sakaenem a demied nu lipay)

2017年8月3日 (sakasepat a demied nu lipay)

2017年2月16日 (sakasepat a demied nu lipay)