"Hong Kong" misumad laeday sasizuma

 
Hong Kong kakitiza a ngangan nu lalekalan yadah ku canancanan a kamuan, uyza cacay a kungku u Ing-kou a hitay saayaway tatukus nu Hong Kong a subal ce-cu hawsa, mibutingay a tademaw ci cen-cin mikelid tu hitay nu Ing-kou tayza i Hong Kong a subal i nuamisan ci cin mipikelid pazazan tu tizaay hawsa pakatineng tu Ing-kou a hitay tu ngangan nu “ Hong Kong”.
 
== '''picalapan nu Lipun a ziday (日佔時期)''' ==
1941年12月8日(亞洲時間),日本偷襲珍珠港,同日進攻香港,香港捲入太平洋戰爭,同盟國向日本宣戰。香港保衛戰開始,英軍與華籍英兵,抵港支援的加拿大軍隊和不列顛印度軍隊,和日軍激戰連塲。12月25日,由於駐港軍隊不足和戰略失誤,香港迅速淪陷。
 
1941 a mihcaan sabaw tusa a bulad walu a demiad, “Ye-cou a demiad” Lipun misamamaw midebung tu Cen-cu-kang, uyzaay tu a demiad micumud tu Hong Kong, Hong Kong malulud tu Tay-pin-yan a ngangayaw, masasepaway a kanatal misuayaw tu Lipun a mangangayaw. Hong Kong malingatu tu mitena’ mipuput a ngangawaw, Ing-kou a hitay atu Cou-kouay a tademaw Ing-kou a hitay, katukuh i Hong Kong mipadang tu Cya-na- ta a hitay atu adidi’ay a hitay nu In-tu, atu hitay nu Li-pun madademec mangangayaw kakelulkilul satu maduka. sabaw tusa a bulad tusa a bataan izaw ku lima a demiad, uyzasa Hong Kong a hitay caay kataneng atu patelac ku nilekawaan tu sapingayaw, namahiza sa Hong Kong kalamkam satu mademec.
 
==malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan==
1,153

mikawaway-kalumyiti