"Hong Kong" misumad laeday sasizuma

 
Hong Kong makay 1950 a mihcaan malingatu patiyak tu misabalucu’ tu labu nu luma’, palekal tu paylabu a luma’ pahabay tu tusa a wawa, misabalucu’ maydih miwada’ tu ayzaay a kayadah nu nilecuhan. nika, i 2013 a mihcaan, Hong Kong nipilecuh i kitakit  226 a kanatal atu kakitizaan u saisasaay paycacay malebut a tademaw uyza dada’ 7.8 ku baluhay nilecuhan a wawa.
 
== '''syakay(社會)''' ==
香港政府積極推動家庭關係、抗毒運動、教育改革、青少年發展、體育發展、長者服務、殘疾人士及精神科病人康復服務、社會企業以及就業服務,以及舒緩貧富懸殊。
 
Hong Kong a cenbu sakalah sa micuzuh tu misakikec tu labu nu luma’, micukah tu ledek a kawaw, pasumad tu sapasubana’, palahad tu masakapahay, palahad tu sadubaan, sapiedap tu masabalakiay, mapikihay a tademaw atu masingkiay a tdemaw miedap pasakapah, syakay a masakaputay a kusi atu miedapay tu sakakawawan, zuma satu micidekay pasusul tu pakuyucay kakitaan.
 
== '''lalangawan (文化)''' ==
一位研究香港史學者稱:傳統華人家庭文化和價值觀念並未在現代香港社會消失。另一位歷史學者則說:香港社會文化中之中西文化交流和融彙方面最重要是中國農工商傳統之價值和習尚,
 
ya cacay micekiway tu laylaya nu Hong Kong a tademawtu, sumamad Cung-huw a tademaw labu nu luma’ a lalangawan atu siacaay a nizatengan a caay i ayzaay a ziday nu Hong Kong malawpes ku syakay. uzuma cacay a tademaw micekiway tu laylay sakamu sa, Hong Kong a syakay lalangawan malalacal tu satipan a lalangawan atu masungaaytu u kahenulan sa u Cung-kou malukay misiwbayay kasumamadad u siacaay atu siyangsiyangay,
 
與英國之教育制度、法律、會計、工程、護理、公共行政、辦公室管理等方面之價值、成規、和習慣之合流;合流造就香港經濟奇跡、和社會面貌之改變;目前雖然尚未見有高超之理論突破,但潛移默化之功,是可以期諸久遠。
 
Ing-kou pasubanaay a lekec, hulic, misausiay, misanga’ay patizengay, padekuay, mikawaway tu kapulungan nu kanatal, pikawawan sakuwan a canancanan a siepucay, a kalekec, atu mananamay makakadum, makakadum mapatizeng ku Hong Kong kacekukan a sakikalisiw, msumad tu ku hekal nu syahuy, imahini kanahatu caay henay ka azih matabesiw ku nizateng, nika malilid masumad tu, taneng tahadauc ku nizateng.
 
香港大學前校長王賡武教授稱:「香港人可以在新型現代中國人的演化過程中充當一點催化劑的作用。……特別行政區將有助於中國人吸取外部世界最有活力的文化,以新鮮的觀念豐富中國通俗文化。香港及其他中國沿海華人會成為促進國家發展的重要力量。」
 
Hong Kong talakaway a cacudadan a sasaydan ci Wang-i-uw cyawsuw, “Hong Kong a tademaw taneng i baluhay ayzaay a ziday Cung-kou a tademaw tu kikasumadan pabuwahen tu.micidekay a since a kenis a maedap ku i Cung-kouay a tademaw misulup tu likutay a kitakit sipakengay a lalangawan, baluhay nizatengan yadahay tatungusay a lalangawan nu Cung-kou. Hong Kong atu zumaay a Cung-kou lilisay nu bayu Cung-huw a tademaw a mala u micuzuhay palahday tu kahenulan a icelang a kanatal.
 
==malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan==
1,540

mikawaway-kalumyiti