"umah" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
無編輯摘要
無編輯摘要
inai' ku umah nu niyam. 我家沒有田地。
 
izau i umah ku padingad sa. 聽說田園裏有鳳梨。[https://e-dictionary.apc.gov.tw/ais/search/list.htm]
 
=== taumahtinaku a kamu ===
(kamu nu hulam:去田裡)
 
# umah 田
anuyaan kisu taumah? 你何時去園裡?
#* inai' ku umah nu niyam. 我家沒有田地。
#* izau i umah ku padingad sa. 聽說田園裏有鳳梨。
 
# taumah 去田裡
=== naumahan ===
#* anuyaan kisu taumah? 你何時去園裡?
(kamu# nunaumahan hulam:耕作過的田)
 
#* kaluk han ni Kacaw ku naumahan ni Putal. Putal 放棄的旱地由Kacaw 去耕作。
===# sakasiumah ===變成有地
 
#* ni'kingan nu babalaki ku sakasiumah. 長輩有田是因開墾得來的。
=== sakasiumah ===
===# sakiumah ===田地的
(kamu nu hulam:變成有地)
#* mipahabay ci Kacaw tu pabuy nu sakiumah. Kacaw 在養山豬。
 
ni'kingan nu babalaki ku sakasiumah. 長輩有田是因開墾得來的。
 
=== sakiumah ===
(kamu nu hulam:田地的)
 
mipahabay ci Kacaw tu pabuy nu sakiumah. Kacaw 在養山豬。
 
== '''malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan''' ==
 
* kamu nu Sakizaya: umah [https://e-dictionary.apc.gov.tw/ais/searchterms/list292699.htm 原住民族委員會線上字詞典]
933

mikawaway-kalumyiti