"saayaway a belih" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
無編輯摘要
無編輯摘要
'''[[kakawsan nu Sakizaya]]''', nakamuan a pakayzaan, Di’tu nu bayu ci kabit u kakatalawan nu tademaw, izay hansa atekak ku balucu’ niza, hina sumad, kanahatu pabeli ku bayu canacnan kakanan, uyzasa matulin ku palawacu. i nu waliyan ku eneng nu Di’tu nu bayu, u sakibayu ku kawaw, alangahay, tapuku atu demiad, u katalawan nu tademaw sa balyus, ninel u nikuwannan nu Di’tu nu bayu, uyniyaca nikakelal, mabalad atu nikasumad nu demiad, u canacanan sa masasiket tu Di’tu nu bayu. hina ta bayu ku mibutingay, kyu kahina talaw tu Di’tu nu bayu, anu pacakeban tu nu Di’tu nu bayu, a malawacu, a malawacu atu katalawan ku ozip nu....[[kakawsan nu Sakizaya|amiazih tu kayadahay]]
| width="50%" |
[[tangan:National Chengchi University (39177963401).jpg|300px|right|National Chengchi University]]
[[File:Andy Lau (cropped).jpg|200px|left|Andy Lau (cropped)]]
u nazipaan nu [[Sakizaya]] a kamu nu misanga’ atu misumad tu '''[[misumad tu siwa cedang nu Yicumincu a kamu sapicudad|siwa cedang nu Yicumincu a kamu sapicudad]]'''
'''[[Andy Lau|Liutehua]]'''(Andy Lau Tak Wah)sa, u mudadiway u mipalaway u pacakayay. 1990 sa, maala tu ku ngangan nu " sepatay a pabaway". matineg mudadiw atu mipalaw. maala yadah ku kawlah. nu iga niza izaw tu cacay lasubu izaw sepat a bataan mangasiwnumacakay a iga sa, izaw tu tusa bataan mangasiw.
 
1999 a mihcan, Liutehua maala Hongkong bataan sakapahay sining a kawlah. 2000 a mihcan 11 a bulad, maala Kitakit bataan sakapahay sining a kawlah, u caay katuuday maala mahiniay kawlah a Hongkong palaway. 2006 a mihcan 7 a bulad 7 a demiad, pabeli ku paseneng Yuense a ngangan, apatahkal ku heci niza nay palaw atu nalimaan, sakamu sa ku taw: nikangeluan atu mitesekay a icel atu wayway, taneng masatilid nu wawa atu sining.....[[Andy Lau|amiazih tu kayadahay]]
 
2018 a mihcaan 1 a bulad 25 a demiad, muawaw aku aci Bunuk nay Cence tabakiay a cacudadan(政治大學) Yincumincu gankiw satebanan(原民中心). pulung kami tayza Cengta a buyu’ misanga’ tu “siwa cedang nu Yicumincu a kamu sapicudad(教材)”. tina sapicudad namakay 2002 a mihcaan misanga’. tulu a mihcaan masanga’ tuway, i 2006 a mihcaan kakakilul paisac. itawya misanga’ay a tademaw, ci [[Tiway Sayun]](帝瓦伊撒耘)、ci Syu Cenwan(徐成丸), atu ci Liu Zongce(劉榮次), tatulu a babalaki mabelec tuway. uyniyan sapasulitan a kawaw tu Sakizaya a kaum, macaliwtu sabaw enem a mihca, uyzasa tuyniyan a kawaw patahkal aca u zateng i balucu’ nu maku, mahiza u nacilaay a kawaw kuyza.....[[misumad tu siwa cedang nu Yicumincu a kamu sapicudad|amiazih tu kayadahay]]
|}
 
16

mikawaway-kalumyiti